Skip to main content Screen Reader Access A A A A Text Size : A-AA+ English मराठी

NEWS & EVENTS

TRAINING PROGRAMS

Krushi -Din 2021

“कृषि दिन” - २०२१
vanamati-1.jpg
मा. संचालक वनामती डॉ. माधवी खोडे चवरे, भा.प्र.से
स्व. श्री. वसंतराव नाईक यांच्या प्रतीमेस अभिवादन करतांना


vanamati-2.jpg

मा. संचालक डॉ. माधवी खोडे चवरे, व अधिकारी यांनी वनामती परिसरात वृक्षारोपण करून कार्यक्रमाची सुरुवात केली.


vanamati-3.jpg


मा. संचालक महोदया मार्गदर्शन करताना

vanamati-4.jpg

वनामती अंतर्गत “Enhancing Holistic Wellbeing” YouTube Chanel ची सुरुवात करण्यात आली


vnamati-5.jpg


.
Welcome to"VANAMATI"